FANDOM


Pojam bugusing označava svaki čin zloporabe bugova u igri. Ukoliko igrač naiđe na bug obvezan je prijaviti slučaj svome game operatoru, super game operatoru ili game administratoru.

Primjeri bugusinga (nisu svi navedeni):

  • Dodavanje specijalnih karakteristika planetama (#,$,&,;,_, itd...) također može biti kaznjeno, jer se može protumačiti kao pokušaj da se izbjegnu skeniranja i napadi
  • Napadač A pošalje sondu za špijunažu Odbraniocu B. Sonda stiže 6 sekundi prije napadačke flote na planetu. Odbranioc B nije u stanju da vrši fleetsave. Napadač A time pokazuje da cilj slanja sonde nije bila špijunaža već da oneomogući Odbraniocu B da napravi fleetsave. (sonda je samo primjer, može biti bilo koji drugi brod u pitanju).
  • Igrač A posjeduje 9 planeta i šalje kolonijalni brod na prazne pozicije u sustavima da bi namjerno izazvao zatvaranje praznih pozicija u njima te spriječio drugog igrača u koloniziranju isih.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.