FANDOM


Član saveza je korisnik koji pripada nekom savezu. Broj članova nekog saveza može se vidjeti ukoliko se savez pronađe pomoću Traži ili Statistike u Meniu.

Članovi nekog saveza podijeljeni su u statuse koje kreira osnivač saveza.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.