FANDOM


Deuterij je jedan od tri glavna resursa u igri.

Deuterij ( također poznat kao teški vodik ) je atom vodika sa još jednim neutronom u jezgri i savršeno je dobar kao gorivo za brodove zbog velike energije izgaranja. Deuterij se nalazi na dnu mora zbog svoje težine. Unaprijeđujući sintizer deuterija omogućuje se dublje kopanje za tim resursom. Najčešća uporaba je kao gorivo brodova, ali je također dobar za izgradnju nekih zgrada i istraživanja.

Formula za dobivanje deuterija po satu glasi: 10 *(lvl~rudnika)* 1.1^{lvl~rudnika}*(-0.002*Max~Temp+1.28).

Hladniji planeti proizvode više deuterija.

Vidi takođeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.