FANDOM


Diplomacija označava održavanje odnosa između saveza. Odnosi mogu biti prijateljski orjentirani te usuglašeni sporazumom o nenapadanju ili trgovinskim sporazumima ali i neprijateljski koji najčešće završavaju kao ratovi.

Mnogi savezi ovlašćuju jednog svog člana sa statusom diplomat kako bi se brinuo o dijalogu sa saveznicima ili protivnicima tj. dogovarao uvjete predaje i slično.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.