FANDOM


Kandidatura služi za pristupanje nekom savezu. Nakon što pronađete savez kojem želite pristupiti i kliknete na njegov tag otvoriti će vam se prostor za poruku koju će primiti osnivač saveza i na osnovu koje će odlučiti da li da vas primi u savez ili ne.

Vođe saveza mogu odlučiti hoće li kandidature ostaviti otvorene ili ne. Ako smatraju da savez već ima dovoljno članova mogu zatvoriti kandidature.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.