FANDOM


Resursi koji se koristi u gotovo svemu.

Metal se može proizovditi u rudniku metala, opljačkati u napadu ili izvaditi iz ruševine. Na planeti se čuva pomoću spremnika metala a troši se na brodove, obranu, tehnologije i zgrade. Metal je glavni prioritet svih igrača početnika jer se u početnoj fazi igre koristi u velikoj mjeri.

Količina metala koju rudnik metala proizvodi po satu računa se sljedećom formulom:

30 * LevelRudnikaMetala * 1.1^{LevelRudnikaMetala}


Najčešći omjer trgovine metal:kristal:deuterij je 3:2:1

Vidi takođerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.