FANDOM


Savez može objaviti rat drugom savezu tako da stavi post objave u već ranije određeno mjesto u diplomaciji na forumu. Suradništvo između saveza ili saveza i igrača je moguće ali ne treba biti posebno objavljeno.

Rat znači da se igrači mogu napadati bez bojazni da će dobiti ban za bashing.

Nakon 12 sati od objave rata se ukida pravilo o bashingu, time dopuštajući da se upozore svi igrači o ratu.

Ako jedan igrač napusti savez, rat se više ne odnosi na njega i stupaju na snagu normalna pravila o bashingu.

Vidi takođerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.