FANDOM


Tehnologija za kompjutere
Osnovna cijena
Metal: 0
Kristal: 400
Deuterij: 600
Energija: 0

Tehnologija za kompjutere je jedna od najosnovnijih tehnologija, o njoj ovisi koliko flota možete "držati u zraku", što imate veću tehnologiju to ste fleksibilniji i možete više flota kontrolirati u isto vrijeme, a to znači da možete imati i veći profit, ako želite brzo napredovati i biti dobar raider ovu tehnologiju što više istražujte, jer vam otvara puno više mogućnosti i više napada i transporta u isto vrijeme...

Broj slotova za flotu je level tehnologija za kompjutere + 1.

Potrebno:

Potrebno za:

Vidi takođerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.